Abbie de Quant fluit & Bernd Brackman piano: “van Mozart naar Bizet”

Mylou Mazali, Coert vd Berg & Kimball Huijgens: Musical “Sing-along”

Presentatie Ralph Levie (LJG huiscabaretier)

Datum & tijd 18 november | 15.00 uur

Tickets €15 voorverkoop | €17,50 aan de zaal

Maak het bedrag over naar IBAN NL04ABNA04680421 t.n.v. LJG Amsterdam o.v.v. uw naam en “Yad Elie”. Kaartjes liggen klaar bij de kassa op naam.

Marion Kunstenaar, oprichter en erevoorzitter van Yad Elie, komt speciaal uit Jeruzalem om over de projecten te vertellen. Voor meer informatie kijk op https://yadelie.org