Caroline Ansink

Het is een buitengewoon voorrecht student te zijn bij Abbie de Quant, niet alleen wegens haar technisch meesterschap en omdat zij tot Nederlands bekendste fluitisten behoort, maar vooral omdat haar visie op het fluitrepertoire en op muziek in het algemeen telkens weer indringend en inspirerend is. Ik heb me als fluitist bij haar mogen bekwamen tot ik mijn diploma Uitvoerend Musicus behaalde – maar ze heeft mij als componist evenzeer gevormd, doordat ze me er van doordrong, dat het er bij muziek maken, op welk niveau dan ook, om gaat welke uitdrukking er op welke manier aan elke toon gegeven wordt om het publiek deelgenoot te maken van een unieke ervaring. Een gemakkelijke opdracht geeft zij haar studenten daarbij niet: technische betrouwbaarheid is een conditio sine qua non, waarbij eenieder zijn eigen uitdrukkingswijze en zeggingskracht moet vinden. Geen twee leerlingen van Abbie spelen dan ook hetzelfde.Wat ze echter gemeen hebben, is dat het ambacht dusdanig beheerst wordt, dat het ten allen tijde in dienst van de muziek ingezet kan worden tot bevlogenheid.

Bezoek de website van Caroline Ansink