De Stichting Per Quanti?

De stichting Per Quanti? initieert en ondersteunt activiteiten waarbij de dwarsfluit centraal staat. De naam verwijst naar een compositie die Theo Loevendie heeft gemaakt voor Abbie de Quant. De stichting wil zich met name richten op het componeren en uitvoeren van nieuwe muziek voor de dwarsfluit en op projecten waarbij een combinatie wordt gezocht tussen muziek en andere kunstuitingen zoals dans, beeldende kunst, poëzie enz. Verder wil de stichting jonge fluitisten in de gelegenheid stellen deel te nemen aan masterclasses en, door hen te betrekken bij projecten, podiumervaring laten opdoen. Tenslotte wil de stichting aankomende, getalenteerde fluitisten [binnen- als buitenlandse] financiële steun bieden bij de aanschaf of het in bruikleen verkrijgen van hoogwaardige instrumenten.

Kijk voor meer op perquanti.nl