Achtergrond

Abbie de Quant maakt avontuurlijke programma’s die grensverleggend zijn en vol tegenstellingen. Ze zoekt keer op keer naar een combinatie van verschillende kunstvormen zoals poëzie, beeldende kunst en muziek. Liever baanbrekend werk dan zich te beperken tot het spelen van alleen het traditionele repertoire. Zo werkte ze met Henk van Ulsen mee aan Poëzie Hardop (Vasalis) en verzorgde ze met de schilder/dichter Lucebert het programma Oh, beminnelijk litteken. Het decor bij deze productie bestond uit tekeningen die speciaal voor deze voorstellingen werden gemaakt door Lucebert.
Naast traditionele programma’s wil Abbie de Quant het fluitrepertoire uitbreiden met hedendaagse muziek. Om dit te realiseren krijgen componisten geregeld opdrachten. Zo schreef Willem Jeths een compositie/performance voor haar, en combineerde ze tekst en muziek in een speciaal voor haar gecomponeerd werk van Ron Ford.
Eén van haar inspiratiebronnen is het magische element van de fluit door de eeuwen heen. Zo geloofde men in het oude Japan dat de klank van de fluit het dodenrijk kon bereiken. Magie, rituelen en bezweringen was dan ook het thema van een van de vroegere rondom series. Een andere inspiratiebron is de overeenkomst tussen de klank van de dwarsfluit en zang.

In 2007 vond weer een serie concerten rondom Abbie de Quant plaats in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam met als titel: Klinkende Beweging.
Dit thema kan letterlijk opgevat worden: beweging die een belangrijke rol speelde bij deze concerten in de Kleine Zaal en de ruimte daaromheen. Maar ook figuurlijk ging het op: muziek en beweging zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als decor bij het concert in deze serie met Russische, Georgische en Nederlandse Muziek, functioneerden schilderijen en beelden van de Russische kunstenaar Savkuyev die aansloten bij de thematiek van de muziek.

Het grootste deel van dit programma is te beluisteren op de cd Music in Motion die in 2009 is verschenen bij Challenge Records Fine Line.

Op dit moment is Abbie de Quant bezig een nieuwe serie te ontwikkelen rond “muziek en poëzie” waarvan één programma rond en met de dichter Remco Campert zal worden georganiseerd.